Gebruikersvoorwaarden 2022

Diensten zoals lessen/ workshops/ events en fotoshoots zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden:Door betaling te voldoen ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

Indien deelnemers onder de 18 jaar is, stemt de ouder of wettelijke verzorger ermee in dat:

* Annuleren kan tot 2 weken voor aanvang van het event/ lesreeks kosteloos. Na deze twee weken wordt er per week 50% van het aankoopbedrag in rekening gebracht. Deze annuleringsregeling is geldig ongeacht de reden van annuleren.

* Tijdens lessen/ workshops/ events kan een fotograaf/ docente aanwezig zijn die sfeerfotos zal maken welke gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. Door deel te nemen aan de activiteiten stem je erin toe dat Bureau Burlesque de rechten van gebruik van deze foto's heeft. (BB zal in de lessen/ workshops etc altijd om toestemming vragen)
* Heeft u zich opgegeven voor een workshop en kunt u op de dag zelf niet, Bureau Burlesque doet niet aan geld restitutie.
U kunt wel een andere workshop volgen

* De activiteiten tijdens de lessen/ workshops/ events  zijn risico sporten en brengen een bepaald risico met zich mee. Bureau Burlesque is niet verantwoordelijk voor enig letsel opgelopen tijdens deelname aan deze activiteiten.

Bureau Burlesque werkt met professionele producten/ materialen. (veiligheid certificaten kunnen worden opgevraagd)

* Aanwijzingen van instructors & spotters dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. 

* Bureau Burlesque is niet verantwoordelijk voor het verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

* Bureau Burlesque behoud zich het recht het event te annuleren, dan wel programma wijzingen doorvoeren. 

* Bureau Burlesque is niet verantwoordelijk voor de invloed van het weer op de uitvoering van het programma.

*Tijdens de lessen/ workshops etc wordt discriminatie/grof taal naar derden toe niet getolereerd en wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd.


- ALGEMENE VOORWAARDENWij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, en op elk gewenst moment. Het koopcontract wordt aangegaan met de persoon die de bestelling plaatst.  Indien de persoon optreed als tussenpersoon voor een bestelling van een ander, ligt de verantwoordelijkheid van tijdige retour bij de koper/de persoon die de bestelling via de website heeft geplaatst.
- Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatieWij zijn niet verantwoordelijk als ter beschikking gestelde informatie op onze website niet juist, onvolledig of niet actueel is. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per se, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. Wij doen natuurlijk ons uiterste best om alle informatie up to date te houden.


 - Wijzigingen in de service en prijzenWe zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van een dienst.
 Wij behouden ons het recht om de hoeveelheid lessen die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van lessen/ workshops/ events zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden, naar eigen goeddunken.

 -Persoonlijke informatie


Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens om, wij zullen dit nooit aan derden verstrekken.


– Klachten & Contactinformatie.Ondanks al onze inzet en gedrevenheid, kan het zijn dat er iets niet gaat zoals u wenst. Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Vragen kunnen gesteld worden via info@bureauburlesque.com Of per post aan


CNP, t.a.v Bureau Burlesque


Amstelstraat 1

1823 EV Alkmaar


info@bureauburlesque.com

----